THÔNG BÁO Về việc chuẩn bị năm học mới 2022-2023 đối với học sinh lớp 10 PDF. In Email
Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 15:47

Để giúp học sinh và phụ huynh lớp 10 năm học 2022-2023 chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, Nhà trường xin có một số thông tin thông báo tới các em học sinh và các quý phụ huynh như sau.


1. Sách giáo khoa: Vào tuần học đầu tiên 01-05/8/2022, các thầy cô sẽ nhắc học sinh mua sách giáo khoa nào cần sử dụng trong các bộ sách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt.
2. Phân lớp: Sau khi học sinh nhập học Nhà trường sẽ phân mỗi khối chuyên thành các lớp bình đẳng như nhau dựa vào kết quả tuyển sinh mà không phân biệt lớp 1 hay lớp 2. Danh sách các lớp sẽ được Nhà trường đăng tải trên website http://hsgs.edu.vn/
3. Thời gian học: Buổi học đầu tiên là sáng thứ Hai ngày 01/8/2022, thời khóa biểu cụ thể Nhà trường sẽ thông báo trên website http://hsgs.edu.vn/
4. Đối với các học sinh chuyên Tin học: Thầy Hồ Đắc Phương, Trưởng Bộ môn chuyên Tin học sẽ có buổi gặp mặt các học sinh và phụ huynh chuyên Tin theo hình thức trực tuyến vào lúc 20:30 tối thứ Bảy, ngày 09/7/2022 theo đường link sau: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3au32aPxc-Mr3TAmZPdqMC_s-PTbGjWZVWMcA5sf8PZ1U1%40thread.tacv2/1657248795434?context=%7b%22Tid%22%3a%225e158e2a-0596-4a6c-8801-3502aef4563f%22%2c%22Oid%22%3a%224eaeaec7-6b47-4782-8d0a-2460dbfd2ae2%22%7d

5. Các học sinh chuyên Toán, chuyên Tin có thể đặt avatar khối chuyên (Toán/Tin) và gửi yêu cầu tham gia nhóm Golden Pig 2022 để kết bạn, làm quen và học sớm những khái niệm về lập trình: https://www.facebook.com/groups/706160313821357/

6. Thông tin liên hệ: Trong thời gian trước khi được đến trường học nếu cần hỏi thêm thông tin các học sinh và phụ huynh có thể liên hệ với các thầy cô: TS. Lê Công Lợi (Hiệu trưởng) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; TS. Phạm Văn Quốc (Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn chuyên Toán học) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; TS. Nguyễn Công Toản (Phó Hiệu trưởng, Trưởng Bộ môn chuyên Vật lý) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; ThS. Hồ Đắc Phương (Trưởng Bộ môn chuyên Tin học) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; TS. Vi Anh Tuấn (Trưởng Bộ môn chuyên Hóa học) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; và ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền (Trưởng Bộ môn chuyên Sinh học) Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 7 2022 16:25