Danh sách cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên KHTN PDF Print E-mail
Friday, 17 August 2012 21:12
There are no translations available.

Danh sách cán bộ, giáo viên trường THPT chuyên KHTN đang công tác gồm có:

1) Bộ môn Toán (13):

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Vũ Lương

NGƯT, PGS, GVC

TS

Hiệu Trưởng,

Bí thư chi bộ

2

Lê Công Lợi


TS

Phó hiệu trưởng,

Chi ủy viên

3

Phạm Văn Quốc


TS

Tổ trưởng

4

Phạm Văn Hùng

NGƯT, GVC

ThS

Tổ phó

5

Phạm Minh Tuấn


ĐH

Tổ trưởng công đoàn

6

Hoàng Ngọc Minh


ThS

Bí Thư liên chi đoàn

7

Nguyễn Thị Thùy Linh


ThS


8

Lê Thị Việt Anh


ThS


9

Bùi Thị Tuyết


ThS


10

Trần Quang Hùng


ThS


11

Bùi Công Huấn


ĐH


12

Nguyễn Văn Sơn


ĐH


13

Nguyễn Việt Hùng


ĐH


2) Bộ môn Tin (5):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Hồ Đắc Phương


ThS

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Hà


ThS

Tổ trưởng công đoàn

3

Phạm Thị Hoa Mai


ThS

4

Lê Mạnh Hà


ĐH


5

Nguyễn Quang Đạt


ĐH


3) Bộ môn Vật Lý (6):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Đặng Đình Tới

GVC

TS

Phó hiệu trưởng,

Tổ trưởng

2

Phạm Huy Thông

GVC

ThS

Chủ tịch Công đoàn,

TK hội đồng

3

Nguyễn Công Toản


ĐH

Tổ phó

4

Nguyễn Quốc Thịnh


TS


5

Mai Văn Túc


ĐH


6

Nguyễn Bảo Trung


ĐH


4) Bộ môn Hóa học (8):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Trần Thạch Văn

PGS, GVC

TS

Phó hiệu trưởng

2

Vi Anh Tuấn


TS

Tổ trưởng

3

Nguyễn Thu Hằng


ThS

Tổ phó,

Tổ trưởng công đoàn

4

Lê Thế Duẩn


ThS

Tổ phó

5

Ngô Tiến Quyết


ThS


6

Nguyễn Văn Thắng


ThS


7

Tạ Việt Trung


ThS


8

Nguyễn Quang Trung


TS


5) Bộ môn Sinh học (5):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Lưu Lan Hương

PGS, GVC

TS

Tổ trưởng, Chi ủy viên

2

Đỗ Thị Thanh Huyền


ThS

Tổ trưởng công đoàn

3

Đinh Quốc Hưng


ThS


4

Bùi Thanh Vân


ThS


5

Đỗ Quỳnh Chi


ThS


6) Bộ môn Thí nghiệm (2):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Hoàng Thu Hà


ThS

Trưởng phòng,

PCT Công đoàn

2

Nguyễn Thanh Hương


ThS


7) Bộ môn Văn học (6):

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Yến


ĐH

Tổ trưởng

2

Đào Minh Nguyệt


ThS

Tổ trưởng công đoàn

3

Đinh Thị Phương Thu


ThS


4

Nguyễn Thị Thanh Quyên


ThS


5

Vũ Thị Lan Anh


ThS


6

Phạm Thị Yến


ĐH


8) Bộ môn Khoa học - Xã hội (9)

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Hồ Thị Thanh Huyền


ThS

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Bằng Nga


ĐH

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Quỳnh Anh


ThS

UV BCH Công đoàn trường

4

Hoàng Lê Lan


ThS

Tổ trưởng công đoàn

5

Nguyễn Thị Minh Nguyệt


ThS


6

Vũ Thị Ánh Tuyết


ThS


7

Nguyễn Thị Hiền Phương


ThS


8

Phạm Thu H­ương


ThS


9

Nguyễn Thị Thùy Trang


ĐH


9) Phòng Hành chính (6)

TT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Chức vụ

1

Nguyễn Vũ Minh Hạnh


ThS

Trưởng phòng

2

Trần Thị Thu Hà


ĐH

UV BCH Công đoàn trường

3

Võ Thị Viển


ĐH


4

Nguyễn Hoàng Yến


ThS


5

Đoàn Thị Yến


ĐH


6

Đỗ Thị Kim Thoa


ĐH


Last Updated on Tuesday, 04 December 2012 13:16
 

Add comment


Security code
Refresh