Kế hoạch năm học 2017 - 2018 (cho các thầy cô giáo và cán bộ) PDF. In Email
Thứ năm, 31 Tháng 8 2017 06:47

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 (cho các thầy cô giáo và cán bộ) như sau:

Image result for kế hoạch


TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

I.

NHẬP HỌC, CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI


Phát động Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm 2017-2018

08/5/2017

Học sinh Khối 10 chuyên nhập học

26/6/2017

Học sinh Khối 10 CLC nhập học

30/6/2017

Trả kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, chứng nhận TN và hồ sơ học sinh khối 12 vừa ra trường

18/7/2017-25/7/2017

Học sinh toàn trường bắt đầu năm học mới:

- Khối 12 học Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn (đối với chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC) và Toán, Sinh, Hóa, Anh, Văn (đối với chuyên Sinh)

- Khối 11 Toán, Lý, Hóa, Anh (đối với chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC) và Toán, Sinh, Hóa, Anh (đối với chuyên Sinh); học Tin học và Công nghệ buổi chiều

- Khối 10 học Toán, Lý, Hóa, Anh (đối với chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC); Toán, Sinh, Hóa, Anh (đối với chuyên Sinh); Tin học (đối với chuyên Toán, Tin, Lý)

01/8/2017-25/8/2017

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp cử các Cán bộ lâm thời và học sinh giữ sổ đầu bài và gửi danh sách về Văn phòng

Trước 16/8/2017

Nhà trường ấn định danh sách các lớp gửi các GVCN và giáo viên bộ môn (GV)

14/8/2017-18/8/2017

Họp phụ huynh đầu năm học

20/8/2017

Các nhóm dự án đăng ký tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2017-2018

Trước 22/8/2017

Các GV nhận danh sách các lớp mình dạy và các sổ sách khác theo quy định từ Văn phòng

21/8/2017-25/8/2017

Các đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 10 bắt đầu học

14/8-11/9/2017

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 1 môn Tin

18, 19/8/2017

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 2 môn Tin

25, 26/8/2017

II.

HỌC KỲ I


Khai giảng năm học mới

05/9/2017

Toàn trường học thời khóa biểu đầy đủ các môn học

06/9/2017

Các lớp tổ chức đại hội lớp và chi đoàn

11/9/2017-22/9/2017

Tập huấn sử dụng hệ thống sổ điểm điện tử cho toàn bộ GV cơ hữu và GV mời

11-15/9/2017

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 1 các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh

16, 17/9/2017

GVCN các lớp khối 10 hoàn thành các giấy tờ kèm theo học bạ  và thông tin trên hệ thống sổ điểm điện tử

Trước 19/9/2017

GVCN các lớp nộp danh sách cán bộ lớp cho Văn phòng, báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học, các chỉ tiêu thi đua, danh sách cán bộ đoàn cho Bí thư liên chi đoàn trường (thầy Nguyễn Văn Thắng)

18/9/2017-22/9/2017

Kiểm tra sổ đầu bài, hệ thống sổ điểm điện tử

18-22/9/2017

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 2 các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh

23, 24/9/2017

Lập các đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia

02-06/10/2017

Thi đánh giá công bằng lần 1 (các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa, Văn và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh, Văn và Anh)

11-13/10/2017

Chấm tập trung thi ĐGCB lần 1

19, 20/10/2017

Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật vòng 1

21, 22/10/2017

Các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC; Lý đối với các lớp chuyên Sinh), GDCD, TD kiểm tra học kỳ I

27/11/2017-08/12/2017

Thi học kỳ I

11-13/12/2017

Chấm tập trung học kỳ I

14, 15/12/2017

GV các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý, GDCD, TD, Tin học, Công nghệ hoàn thành sơ kết điểm học kỳ I và nộp về Văn phòng

18/12/2017-22/12/2017

Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật vòng 2

23, 24/12/2017

Duyệt điểm sơ kết học kỳ I (kiểm tra Sổ điểm cá nhân) các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý, GDCD, TD, Tin học, Công nghệ

25, 26/12/2017

GV các môn Toán, Lý/ Sinh, Hóa, Văn và Anh  hoàn thành sơ kết điểm học kỳ I và nộp về Văn phòng

25/12/2017-29/12/2017

III.

HỌC KỲ II


GV các bộ môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý, GDCD, TD, Tin học, Công nghệ hoàn thành vào điểm học kỳ I trên hệ thống sổ điểm điện tử

Trước ngày 05/01/2018

Duyệt điểm tổng kết học kỳ I các môn Toán, Lý/ Sinh, Hóa, Văn và Anh

02-05/01/2018

Lập danh sách các dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

02-05/01/2018

Thi học sinh giỏi Quốc gia

Chưa có thông báo

GV các bộ môn Toán, Lý/ Sinh, Hóa, Văn và Anh hoàn thành điểm học kỳ I trên hệ thống sổ điểm điện tử

GVCN hoàn thành sơ kết điểm học kỳ I và nộp bảng điểm tổng kết HKI kèm xếp loại HL, HK về Văn phòng

Trước ngày 12/01/2018

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 1 các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp KHTN

13, 14/01/2018

Duyệt sơ kết điểm HK I kèm theo xếp loại HL, HK toàn trường

15/01/2018

GVCN hoàn thành số ngày nghỉ học sinh, xếp loại HK trên hệ thống sổ điểm điện tử

Trước 18/01/2018

Họp phụ huynh toàn trường giữa năm học

20/01/2018

Thi thử vào 10 lần 1

20, 21/01/2018

Thi đánh giá công bằng lần 2 (lấy điểm hệ số 2) đối với lớp 12 các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp KHTN

07-09/02/2018

Toàn trường nghỉ tết âm lịch

12/02/2018-23/02/2018

Toàn trường học môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh (nghỉ học các môn khác)

26/02/2018-02/3/2018

Thi thử vào 10 lần 2

03, 04/3/2018

Toàn trường trở lại học văn hóa

05/3/2018

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 2 các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp KHTN

10, 11/3/2018

Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Chưa có thông báo

Thi đánh giá công bằng lần 2 đối với lớp 10 và 11

12-14/3/2018

Tổ chức hoạt động ngoại khóa 01 ngày cho lớp 10, 11

Trong tuần 19-23/3/2018

Chấm tập trung thi ĐGCB lần 2

29, 30/3/2018

Thi thử vào 10 lần 3

07, 08/4/2018

Thi học kỳ II đối với lớp 12 các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp KHTN

09-11/4/2018

Khối 12 (tất cả các môn còn lại), khối 11 và 10 (các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD) thi học kỳ II

12/4/2018-20/4/2018

Khối 11 và 10 thi học kỳ II chung các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh

18-20/4/2018

Chấm tập trung thi HK II

23, 24/4/2018

GV tất cả các môn khối 12, các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD, Công nghệ khối 10+11 tổng kết điểm và nộp về Văn phòng

23/4/2018-26/4/2018

Duyệt điểm các môn khối 12 và các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD, Công nghệ khối 10+11

27/4/2018

  • GV lớp 12 hoàn thành tổng kết điểm trên hệ thống sổ điểm điện tử

  • GVCN lớp 12 hoàn thành tổng kết điểm cả năm và nộp bảng điểm tổng kết HK II, cả năm kèm xếp loại học lực, hạnh kiểm nộp về Văn phòng

  • GV lớp 11, 10 các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD, GDQP-AN, Công nghệ hoàn thành tổng kết điểm trên hệ thống sổ điểm điện tử

02-04/5/2018

Duyệt bảng điểm tổng kết HK II, cả năm kèm xếp loại học lực, hạnh kiểm khối 12

05/5/2018

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 3 các môn Toán, Văn, Anh và Tổ hợp KHTN

05, 06/5/2018

Thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên 2018

05, 06/5/2018

GV lớp 11 các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD, GDQP-AN, Công nghệ hoàn thành Học bạ

07-11/5/2018

GVCN lớp 12 hoàn thành số ngày nghỉ, xếp loại HK trên hệ thống sổ điểm điện tử và Học bạ

07-09/05/2018

Kiểm tra sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài, sổ gọi tên và ghi điểm (in), Học bạ khối 12

In giấy khen của Trường cho học sinh lớp 12

10, 11/5/2018

GV các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh khối 10+11 tổng kết điểm HK II, cả năm và nộp về Văn phòng

07-10/5/2018

Gửi báo cáo tổng kết năm học, danh sách học sinh khối 12 được đề nghị khen thưởng cho trường ĐHKHTN

Trước 10/05/2018

Duyệt điểm tổng kết HK II, cả năm các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh khối 10+11

11/5/2018

GVCN lớp 10, 11 hoàn thành tổng kết điểm cả năm và nộp bảng điểm tổng kết HK II, cả năm kèm xếp loại HL, HK về Văn phòng

Trước ngày 11/5/2018

Duyệt điểm tổng kết HK II, cả năm kèm xếp loại HL, HK khối 10 và 11

12/5/2018

Họp phụ huynh cuối năm

13/5/2018

GV lớp 10, 11 các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh hoàn thành điểm trên hệ thống sổ điểm điện tử

14-16/5/2018

Thu sổ đầu bài của các lớp 10, 11

17/5/2018

Bế giảng năm học

18/5/2018

Thi thử 10 lần 4

19, 20/5/2018

Học sinh lớp 12 nghỉ học chính khóa và bắt đầu học tăng cường thi THPT quốc gia 2018

Từ 21/5/2018

In giấy khen của Trường cho học sinh khối 10, 11

21, 22/5/2018

Thi kiểm tra chất lượng cuối năm các môn Toán, Lý/Sinh và Hóa khối 10 và 11

21, 22/5/2018

Chấm thi kiểm tra chất lượng cuối năm lớp 10 và 11

24, 25/5/2018

GV lớp 11 các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh hoàn thành Học bạ

GV lớp 10 các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa, Văn và Anh hoàn thành học bạ (in)

21-24/5/2018

Kiểm tra sổ điểm cá nhân, sổ đầu bài, sổ gọi tên và ghi điểm (in) lớp 10 và 11, học bạ (in) khối 10, Học bạ khối 11

25/5/2018

Học sinh lớp 10, 11 nghỉ hè

Từ 23/5/2018

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2018


Thi THPT Quốc gia 2018

Chưa có thông báo

Tổng kết năm học và bình bầu thi đua (tất cả cán bộ giáo viên chỉ được nghỉ hè sau khi Tổng kết và bình bầu thi đua)

Cuối tháng 6

Học sinh toàn trường trở lại học năm học mới 2018-2019

Từ 06/8/2018