Thông báo về kỳ thi học kỳ I (2011-2012) PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 12 2011 15:01

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà nội, ngày 08 tháng 12  năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Kỳ thi học kỳ I năm học 2011 - 2012)

 

                            Kính gửi: Học sinh toàn trường

 

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, học kỳ I - năm học 2011-2012 đã được nhà trường thống nhất từ đầu năm học, Nhà trường xin thông báo về kỳ thi học kỳ I (2011-2012) như sau:

1. Đối với các môn học: Văn, Sử , Địa, Sinh (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Lý (đối với các lớp chuyên Sinh), Tin, GDCD, Thể dục, Công nghệ sẽ được tổ chức thi trên lớp từ ngày 12/12/2011 đến ngày 23/12/2011 (các giáo viên bộ môn sẽ cho thi theo tiết trên thời khóa biểu).

2. Các môn học: Toán, Hóa, Anh, Lý (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Sinh (đối với các lớp chuyên Sinh) sẽ thi chung toàn trường vào ngày 26,27/12/2011.

Nội dung: Đề thi gồm 70% kiến thức trong ngân hàng đề đợt 1 và 2

                                     30% kiến thức nằm ngoài ngân hàng đề.      

 Lịch thi cụ thể như sau:

+ Ngày thi: Thứ hai, thứ ba - ngày 26,27 tháng 12 năm 2011.

 

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ 2

Toán

90’

08h00 –  09h30

10, 12

Tự luận

26/12/11

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

12

Trắc nghiệm

Chiều thứ 2

26/12/11

Toán

90’

13h30 – 15h00

11

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

11

Tự luận

Sáng thứ 3

27/12/11

Lý, Sinh

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

12

Trắc nghiệm (Sinh) + Trắc nghiệm (Lý)

 

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

10, 12

Tự luận + Trắc nghiệm

Chiều thứ 3

Lý, Sinh

90’

13h30 – 15h00

11

Tự luận

27/12/11

Tiếng Anh

60’

15h15 – 16h15

11

Tự luận + Trắc nghiệm

 

+ Học sinh toàn trường nghỉ học (26,27/12/2011) thi học kỳ I (2011-2012).

 

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

     Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn.

                       

                  

                                                                        BAN GIÁM HIỆU

           

           

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 12 2011 15:06