Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT Chuyên KHTN “không ngủ quên trên chiến thắng” sẵn sàng tinh thần trước kỳ thi chọn các đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế năm 2021 PDF. In Email
Thứ hai, 29 Tháng 3 2021 19:33

Chiều ngày 26/3/2021, tại giảng đường Phan Đức Chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật trước khi các bạn học sinh THPT Chuyên KHTN tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic quốc tế năm 2021.


Link bài viết: http://hus.vnu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dao-tao-tuyen-sinh/doi-tuyen-hoc-sinh-gioi-truong-thpt-chuyen-khtn-khong-72830.html#.YGHIoa8zZPY

Danh sách học sinh Trường THPT Chuyên KHTN tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2021

Đội tuyển Toán học

1. Ngô Quý Đăng - Lớp 11A1 Toán (Huy chương Vàng IMO 2020)

2. Trương Tuấn Nghĩa - Lớp 12A1 Toán (Huy chương Vàng IMO 2020)

3. Đinh Vũ Tùng Lâm - Lớp 12A1 Toán (thành viên đội tuyển quốc gia thi IMO 2020)

4. Nguyễn Hoàng Việt - Lớp 11A2 Toán (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Toán)

5. Phan Hữu An - Lớp 12A1 Toán (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Toán)

Đội tuyển Tin học

1. Lê Quang Huy - Lớp  12A1 Tin (Huy chương Bạc IOI 2020)

2. Nguyễn Đình Phúc - Lớp 12A1 Tin (Huy chương Bạc APIO 2020)

3. Nguyễn Nhật Minh - Lớp 11A1 Tin (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

4. Vũ Hoàng Giáp - Lớp 11A1 Tin (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

5. Vũ Minh Châu - Lớp 11A1 Toán (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

6. Đinh Đức Mạnh - Lớp 12A1 Tin (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

7. Dương Minh Khôi - Lớp 11A3 Tin (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

8. Trịnh Quang Anh - Lớp 11A2 Toán (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

9. Vũ Minh Điềm - Lớp 12A3 Toán (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

10. Trần Xuân Bách - Lớp 10A1 Tin - học sinh trẻ tuổi nhất trong đội tuyển của Trường THPT Chuyên KHTN năm nay (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Tin học)

Đội tuyển Vật lý

1. Lê Minh Hoàng - Lớp 11A2 (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Vật lý)

2. Trang Đào Công Minh - Lớp 12A1 Lý (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Vật lý)

3. Nguyễn Thành Long - Lớp 12A1 Lý (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Vật lý)

Đội tuyển Hóa học

1. Nguyễn Hoàng Dương - Lớp 12A1 Hóa (Huy chương Vàng IChO 2020)

2. Vũ Xuân Lâm - Lớp 11A3 Hóa (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Hóa học)

Đội tuyển Sinh học

1. Trần Linh Anh - Lớp 11A1 Sinh (đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Sinh học)

2. Nguyễn Thanh Sáng - Lớp 11A2 Sinh (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Sinh học)

3. Lê Hoàng Đan - Lớp 12A3 Sinh (đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia năm 2021 môn Sinh học)