Thông báo về Diễn đàn Trường THPT chuyên KHTN PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 17:00

Bộ phận Quản trị Website trường THPT chuyên KHTN thông báo:

Tiếp thu sự đóng góp ý kiến của các em học sinh và cựu học sinh, với sự tham gia nhiệt tình của Lưu Quang Trung (cựu học sinh khóa 2005-2008) và Trần Mạnh Trung (cựu học sinh khóa 2004-2007), Diễn đàn trường THPT chuyên KHTN xây dựng trên mã nguồn MyBB chính thức hoạt động ngày 19.8.2011.

Diễn đàn này sẽ thay thế cho Diễn đàn xây dựng dựa trên FireBoard trước đó. Các thành viên đã đăng ký nick nhưng chưa viết bài cần đăng ký lại nick để có thể viết bài ở Diễn đàn.
Các thành viên có tên tài khoản dài từ 3-30 ký tự đã gửi (post) bài ở Diễn đàn cũ được tạo nick ở Diễn đàn mới gồm có:
1. Math_viet_nam (mật khẩu tạm thời được lấy trùng với email bạn dùng để đăng ký).
2. monmen1111 (mật khẩu tạm thời được lấy trùng với email bạn dùng để đăng ký).

Chúng tôi hi vọng đây là hội tụ của các thế hệ học sinh trường THPT chuyên KHTN cũng như những người quan tâm, gắn bó, yêu mến trường THPT chuyên KHTN qua các thời kỳ. Chúng tôi kêu gọi và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia xây dựng Diễn đàn của tất cả các bạn.