THÔNG BÁO (Vv Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2022 - 2023) PDF. In Email
Thứ hai, 28 Tháng 11 2022 16:12

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, kỳ thi kết thúc học kỳ 1 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu (ngày 05 đến 09/12/2022).

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Ba, sáng thứ Năm;

-        Khối 11: thi vào sáng thứ Ba, sáng thứ Năm và chiều thứ Sáu;

-        Khối 10: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu;

(Vào các buổi không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học.)

+ Môn thi:

-        Khối 10: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,  Lý, Hóa, Sinh. Riêng học sinh dự tuyển 10 (danh sách do thầy cô phụ trách đội tuyển công bố): dự tuyển  Toán thi Toán chung và môn Toán dự tuyển; dự tuyển  Tin thi Toán chung và môn Tin dự tuyển; dự tuyển Lý thi Toán chung, Lý chung và dự tuyển Lý; dự tuyển Hóa thi Toán chung, Hóa chung và dự tuyển Hóa;  dự tuyển Sinh thi Toán chung, Sinh chung và dự tuyển Sinh.

-        Khối 11: Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh; Chuyên Sinh thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Anh.

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn tự chọn ( Lý hoặc Hóa hoặc Sinh)

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 3.

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

05/12/2022

Toán

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Sáng thứ Ba

06/12/2022

Toán

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Sáng thứ Ba

06/12/2022

Toán

90’

08h00 –0 9h30

12

Tự luận

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

12

Trắc nghiệm

Sáng thứ Tư

07/12/2022

90’

08h00 – 09h30

10

Tự luận

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10

Tự luận

Sáng thứ Năm

08/12/2022

Lý/Sinh

90’

08h00 – 09h30

11

Tự luận

Ngữ văn

90’

09h45 – 11h15

11

Tự luận

Sáng thứ Năm

08/12/2022

Lý/Hóa/ Sinh

90’

08h00 – 09h30

12

Lý, Hóa: Tự luận

Sinh: Trắc nghiệm

Ngữ văn

90’

09h45 – 11h15

12

Tự luận

Sáng thứ Sáu

09/12/2022

Ngữ văn Tiếng Anh

Các môn Dự tuyển

90’

60’

 

180’

08h00 – 09h30

09h45 – 10h45

 

08h00 – 11h00

 

10

10

10

Tự luận

Tự luận + Trắc nghiệm

Tự luận

Chiều thứ Sáu

09/12/2022

Tiếng Anh

60’

14h00 – 15h00

11

Tự luận + Trắc nghiệm

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU