Thời khóa biểu (thực hiện từ 15/01/2024) PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 15:36

Thời khóa biểu (thực hiện từ 15/01/2024) gồm thời khóa biểu buổi sáng và thời khóa biểu môn Tin (cho các lớp chuyên Toán, CLC) như sau.

  
Cập nhật ngày Thứ bảy, 03 Tháng 2 2024 16:02