THÔNG BÁO (V/v Lịch thi đánh giá công bằng học kỳ 1 năm học 2023 - 2024) PDF. In Email
Thứ ba, 03 Tháng 10 2023 07:56

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ 1 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày từ 16/10/2023 (thứ Hai) đến 20/10/2023 (thứ Sáu).

-        Khối 10, 11: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu;

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Ba, sáng thứ Năm.

(Vào các buổi không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học.)

+ Môn thi:

-        Khối 10, 11: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh;

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn tự chọn (Lý hoặc Hóa hoặc Sinh).

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 2.

  

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

16/10/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

10, 11

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10, 11

Tự luận

Sáng thứ Ba

17/10/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

12

Tự luận

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

12

Trắc nghiệm

Sáng thứ Tư

18/10/2023

90’

08h00 – 09h30

10, 11

Tự luận

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10, 11

Tự luận

Sáng thứ Năm

19/10/2023

Lý/Hóa/ Sinh

90’

08h00 – 09h30

12

Lý, Hóa: Tự luận

Sinh: Trắc nghiệm

Ngữ văn

90’

09h45 – 11h15

12

Tự luận

Sáng thứ Sáu

20/10/2023

Ngữ văn

90’

08h00 – 09h30

10, 11

Tự luận

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

10, 11

Tự luận + Trắc nghiệm

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU