THÔNG BÁO (V/v: Kỳ thi học kỳ I năm học 2012 - 2013) PDF. In Email
Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 11:28

Kính gửi: Học sinh toàn trường. 

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập, học kỳ I - năm học 2012-2013 đã được Nhà trường thống nhất từ đầu năm học, Nhà trường xin thông báo về kỳ thi học kỳ I (2012-2013) như sau:

1. Đối với các môn học: Văn, Sử , Địa, Sinh (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Lý (đối với các lớp chuyên Sinh), Tin, GDCD, Thể dục, Công nghệ sẽ được tổ chức thi trên lớp từ ngày 03/12/2012 đến 14/12/2012 (các giáo viên bộ môn sẽ cho thi theo tiết trên thời khóa biểu).

2. Các môn học: Toán, Hóa, Anh, Lý (đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Sinh (đối với các lớp chuyên Sinh) sẽ thi chung toàn trường vào ngày 17, 18/12/2012.

3. Nội dung thi học kỳ I (2012-2013):

Đề thi gồm 70% kiến thức trong ngân hàng đề đợt 1 và 2

30% kiến thức nằm ngoài ngân hàng đề.

Lịch thi cụ thể như sau:


  • Ngày thi: Thứ hai, thứ ba - ngày 17, 18  tháng 12  năm 2012. 


Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ 2

17/12/12

Toán

90’

08h00 –  09h30

11, 12

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

11, 12

Tự luận

Chiều thứ 2

17/12/12

Toán

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

10

Tự luận

Sáng thứ 3

18/12/12

Lý, Sinh

90’

08h00 – 09h30

11, 12

Tự luận (Sinh 12: T nghiệm)

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

11, 12

Tự luận + Trắc nghiệm

Chiều thứ 3

Lý, Sinh

90’

13h30 – 15h00

10

Tự luận

18/12/12

Tiếng Anh

60’

15h15 – 16h15

10

Tự luận + Trắc nghiệm


  • Học sinh cả trường nghỉ ngày 14/12/2012 để ôn thi và ngày 17, 18/12/2012 để thi học kỳ I (2012-2013).

4. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn.

BAN GIÁM HIỆU