THÔNG BÁO (V/v: Lịch nghỉ ngày Giỗ tổ 10/3 Âm lịch) PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 06:08

Kính gửi:

- Thầy, cô giáo giảng dạy tại trường THPT Chuyên KHTN;

- Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12

Vì sao 18 đời vua Hùng nhưng chỉ có một ngày giỗ tổ? - Tư vấn ...

Trường THPT Chuyên KHTN thông báo tới thầy, cô giáo giảng dạy tại trường THPT Chuyên và toàn thể các em học sinh của trường về lịch nghỉ ngày Giỗ tổ như sau:

- Thứ Năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020 (tức ngày 10/3 Âm lich), toàn trường nghỉ học online

- Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2020,  toàn trường trở lại học online

Kính đề nghị các Thầy, cô GVCN thông báo lịch nghỉ này tới toàn thể học sinh của lớp.

Trân trọng

BAN GIÁM HIỆU

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 06:12