THÔNG BÁO (V/v: Lịch nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5) PDF. In Email
Thứ tư, 29 Tháng 4 2020 17:38

Kính gửi: 

  • Thầy cô giáo và cán bộ Nhà trường;
  • Học sinh Khối 10, 11, 12.

Trường THPT Chuyên KHTN thông báo lịch nghỉ ngày lễ 30/4 - 01/5/2020 như sau:

Toàn trường nghỉ học thứ Năm (ngày 30/4/2020) và thứ Sáu ngày 01/5/2020.

Kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo lịch nghỉ tới toàn thể học sinh của lớp mình.

Trân trọng thông báo!

BAN GIÁM HIỆU